آتش از طاق اندخته =آتش به درخت طاق اندخته است کلاغ از پالز نشونده=کلاغ را به مزرعه آورده است {هنگامی که فردی مشکلی در کار دیگران ایجاد میکند به او میگویند} اشتر گذار پشه گیر=شتر را کنار گذاشته و پشه را میکیرد مرغ زرنگ از چنگ خو اویزونه=پرنده زرنگ از نوکش آویزان است {هنگامی که کسی از زرنگی زیاد کار های ساده لوحانه انجام دهد} مو د رسمو کمکه=مو در ریسمان کمک است {اجزا کوچک در به ثمر رساندن کارهای بزرگ مفید هستند} همه جا تاریک پشت در روشه؟=همه جا تاریک پشت در روشن است؟ {برای توجیه کردن کسی که دروغ بزرگی میگوید} گشنه که سر شد پسی بگیر سر که گشنه شد دستی بگیر = کشنه ای که سیر شد پشتش را بگیر سیری که گشنه شد دستش را بگیر {............................................................................................} جون خو یکسر کو=جونت رو یکسره کن دل خو تو دلدو ماده=دلت رو توی دلدونت نذار {حرف دلت را بزن.کار خود را یکسره کن}
+ نوشته شده در چهارشنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 15:40 توسط hosein |